Sociálne siete
Newsletter

História

Myšlienka, dať mladým ľuďom možnosť príjemne a užitočne stráviť svoj voľný čas, spoločensky sa vyžiť a nedovoliť, aby ľudová kultúra, zvyky a ľudové piesne a tance upadli do zabudnutia, bola podnetom k zrodu folklórneho súboru.
Napokon súbor vznikol - pod záštitou CZV SZM, za podpory vedenia závodu TATRA Bánovce nad Bebravou i závodného výboru ROH pri závode TATRA, zriaďovateľom sa stal ZK ROH TATRA.

 Pri jeho zrode boli mladí ľudia - pracovníci závodu, ako Jano Ronec, Jožo Daniš, Števo Gajdoš, Gusto Paluš, Števo Dzina, Milka Zajacová - Krchlíková, Vierka Vanková - Danišová, Vierka Krchlíková - Danišová, Daniela Herdová a ďalší.

 Príchodom skúseného choreografa Šaňa Kocúra, sa dňom 30. júna 1976 oficiálne datuje vznik folklórneho súboru TATROVÁK. Stabilizovala sa ľudová hudba pod vedením ďalšieho Šaňa - Kubašáka, spievať prišli Milka Kobidová a Marienka Gašparíková.

 Prvýkrát sa súbor stretol s obecenstvom na odborárskej schôdzi v rekreačnom stredisku Striebornica a uviedol sa svojím krátkym programom. Postupne pribúdali verejné vystúpenia a s rozširovaním programu sa súbor dostáva viac do povedomia širšej verejnosti a jeho členovia získavajú čoraz väčšiu istotu a sebavedomie pri jednotlivých prezentáciách.

 Neskôr súbor svojím programom čoraz častejšie spestruje rôzne spoločenské podujatia v rámci bánovského regiónu a z niektorých príležitostných vystúpení sa stali tradičné.

 Podstatným kvalitatívnym zlomom vo vývoji súboru boli účasti na kategorizáciách folklórnych súborov Západoslovenského kraja, ktorých sa súbor v trojročných intervaloch zúčastnil celkom trikrát. S počiatkom účastí na kategorizáciách súbor definitívne opúšťa Šaňo Kocúr a na miesto choreografa nastupuje tanečník Jozef Gažo.

 Program súboru bol zostavovaný do celovečerných pásiem "Zvonky v nás" a "Slovák som zrodený".  V programe sa súbor zameriava na spracovávanie tradičnej ľudovej kultúry z domáceho regiónu - obce Omastiná, Kšinná, Horné Ozorovce, Zlatníky, Pochabany, Solčany, z Trenčianskej oblasti a z Dolného Liptova.

 Počas doby svojho pôsobenia súbor nezabúda na spoločenské udalosti, spojené s jeho činnosťou a to jednotlivé výročia jeho založenia, pripomínané každých päť rokov. Osobitne treba spomenúť 15. výročie založenia, konané 29. 6. 1991, na ktorom sa súbor Tatrovák oficiálne premenoval na Folklórny súbor Drienovec. Za reprezentáciu mesta a kultúrnu činnosť v obvode a okrese, mu primátor mesta Bánovce nad Bebravou udelil "Čestné uznanie".

 V súčasnej dobe pôsobí Folklórny súbor Drienovec pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša na sídlisku Dubnička. Je pokračovateľom folklórneho hnutia v meste a jedným z popredných nositeľov ľudových tradícií na Bánovecku.

 Folklórny súbor Drienovec pokračuje po 40 rokoch existencie v ďalšom písaní svojej histórie, ktorú začal pod menom FS Tatrovák. Nezabúdajme odkiaľ sme vyšli. Buďme hrdí na svoje bývalé generácie, oživujme to krásne z našej nevyčerpateľnej ľudovej klenotnice. Rozvíjajme začaté dielo pre budúce generácie a zachovajme folklórne tradície prostredníctvom súboru aj do ďalších rokov.
Výstižne je táto myšlienka napísaná v kronike súboru - napísali ju tam SĽUK-ári pri návšteve súboru v januári 1988:
"Človek, ktorý spieva, hrá, tancuje, miluje život. Kto miluje život, prieči sa zlu, hľadá pravdu, chápe zmysel svojho jestvovania. Slovom - je to dobrý človek. Vám, dobrým ľuďom prajeme, aby ste svojou záslužnou prácou navždy obšťastňovali srdcia a myseľ nášho slovenského človeka. Zaslúži si to ..."

logo
|
Realizácia: fsdrienovec.sk
|