Sociálne siete
Newsletter

Kšiná

FS Drienovec |

Choreografia z oblasti Kšinnej predstavuje svadobnú zábavu -veselie. Zahrňuje spev,hudbu a tanec, keďže ide o zábavu na ktorej v minulosti mali právo zúčastniť sa všetci členovia dedinského spoločenstva. Skladá sa z dvoch častí: pomalá, v ktorej páry otvárajú zábavu a zároveň vítajú mladý pár, ktorý má sólo v kruhu svadobčanov. Druhá časť- rýchla, v nej ide o samotnú zábavu, kde sa striedajú družičky v tanci. Ide o párové krútivé tance v pomalom ale i v rýchlom tempe - jednoduchá podoba čardášu. Príznačným motívom pre pomalú časť je jednokročka a dvojkročka.

Tance
Kšiná
logo
|
Realizácia: fsdrienovec.sk
|
close